Kielikoulutukset

Suomen kieli työelämässä

Onko yrityksessäsi vieraskielisiä työntekijöitä? Oletko rekrytoimassa työvoimaa ulkomailta? Haluaisitko palkata yritykseesi ulkomaisia korkeakouluopiskelijoita, mutta kieliasiat mietityttävät? Haluaisitko tarjota työharjoittelupaikkaa maahanmuuttajalle?

Visla tarjoaa ammattitaitoiset ja tehokkaat työelämän kielikoulutukset ja -valmennukset sekä suomen kielen verkkokurssit. Koulutukset ovat vahvasti työelämälähtöisiä. Kaikki harjoitukset ja tehtävät otetaan valmennettavan työn ja käytännön arkielämän piiristä, ja sanasto kootaan siten, että se parhaiten tukee työelämässä pärjäämistä ja kehittymistä. Valmennettavan taitotaso ja tarve arvioidaan aina yksilöllisesti valmennuksen alussa.

 

Suomen kielen verkkokurssi

Suomen kielen verkkokurssimme järjestetään erittäin helppokäyttöisillä verkkoalustoilla kuten Skype, Padlet ja Teachable. Normaali tietokone ja internetyhteys riittävät kurssille osallistumiseen, eikä erityisiä atk-taitoja tarvita. Verkkokurssit voidaan järjestää yhtä hyvin yksilövalmennuksena kuin suuremmallekin työntekijäjoukolle.

Työelämän kielivalmennus

Suomen kielen valmennuksemme on työelämälähtöinen koulutuspaketti, jossa työntekijäsi oppii suomen kielestä juuri ne osa-alueet, käytännöt, sanat ja rakenteet, joita tarvitsee työssä menestymiseen. Yksilöllinen taito- ja tarvearviointi. Ryhmille tai yksilövalmennukseksi.