w

Asiakkaiden näkemykset

Saamme asiakkaiden näkemykset ja
kokemukset yrityksestäsi
ja kilpailijoistasi.

Visualisoidut analyysit

Saaduista tuloksista
visuaaliset analyysit ja
koonnit sekä selkeät, konkreettiset etenemisehdotukset.

i

Automatisoitu prosessi

Automatisoimme asiakastyytyväisyyskyselysi jatkuvaksi prosessiksi ja
pysyt jatkuvasti kartalla siitä,
mitä asiakkaasi haluavat.

f

Datan yhdistäminen

Halutessasi palvelumme yhdistää ison ja pienen datan, toimialan isot trendit yhdistetään haastatteluilla saatavaan asiakaskohtaiseen tietoon.

palvelumme

Tutkimus- ja haastattelu-
palvelut

Tarjoamme asiakkaillemme erilaisia asiakaskysely- ja haastattelupalveluita, sekä niihin liittyvää tiedonhankintaa, joiden perusteella teemme koonteja ja toimenpidesuosituksia.

Haluatko todella ymmärtää, mitä asiakkaasi tai potentiaaliset asiakkaasi arvostavat yrityksesi tai toimialasi palveluissa? Haluatko automatisoida asiakastyytyväisyyskyselyprosessiasi? Haluatko saada kyselyiden ja haastatteluiden tuloksista selvää rahallista hyötyä, ei pelkästään oli kiva tietää -tyyppistä dataa?